Duurzame materialen ontwikkelen, dát is ons vak.

Duurzame materialen ontwikkelen, dát is ons vak.

Bijproducten uit de staalproductie veredelen we en natuurlijke materialen ontginnen we op een duurzame manier. Met één duidelijke ambitie: een zerowastebedrijf zijn in alles wat we doen. We streven naar een optimaal (her)gebruik van materialen, zowel binnen als buiten ons bedrijf.
Net daarom zetten we ook sterk in op onderzoek en ontwikkeling. De innovatieve technologieën die we ontwikkelen, passen we toe in onze eigen bedrijfsvoering. Maar we implementeren ze net zo graag bij andere bedrijven.

Een duurzame kringloopeconomie, dát is waar we in geloven.

Een duurzame kringloopeconomie, dát is waar we in geloven.

Een economie waarin geen materialen verloren gaan, waarin grondstoffen en reststromen slim gebruikt en hergebruikt worden en waarin bedrijven nauwer met elkaar samenwerken.

De pijlers van ons bedrijf

Duurzame productenDuurzame producten

We bieden zo veel mogelijk alternatieven aan voor schaarse natuurlijke grondstoffen. Restfracties uit andere industrieën verwerken we tot nieuwe, waardevolle materialen en grondstoffen. Zo helpen we de kringloop te sluiten.

SamenwerkingSamenwerking

We werken nauw en structureel samen met andere bedrijven. Zo recupereren we bv. het metaal uit de restfracties die ontstaan tijdens de metaalproductie. De metaalproducent gebruikt de restjes metaal opnieuw als grondstof.

Slimme valorisatieSlimme valorisatie

De minerale fractie die na de metaalrecuperatie nog overblijft, verwerken we tot nieuwe, waardevolle grondstoffen en producten. Zo produceren we de granulaten Stinox® en Carbogran®, de filler Fillinox® en de binder Carbinox®.

Circulaire productieCirculaire productie

Ook in onze eigen processen hanteren we het principe van de gesloten en duurzame kringloop. Zo hergebruiken we continu het water dat nodig is in onze productie. In alles wat we doen, proberen we een zerowastebedrijf te zijn.

InnovatieInnovatie

We zoeken permanent naar nieuwe technologieën om onze processen én die van onze klanten verder te optimaliseren. Voor elk type industrieel bijproduct willen we een gepaste bestemming en een herwaarderingsprocedé vinden. Onze carbonatatietechnologie is hier een mooi voorbeeld van.

KwaliteitKwaliteit

Al onze producten worden uitvoerig getest in laboratoria op kwaliteit en veiligheid, en worden vervolgens gecertificeerd. Ze voldoen aan de geldende normeringen en zijn stuk voor stuk gewaarborgd milieuconform. Onze site in Genk is ISO9001 (2015) gecertificeerd voor de verwerking van inoxmetaalslakken en ovenuitbraakmateriaal. En onze site in Farciennes is ISO9001 (2015 (2018) gecertificeerd voor de verwerking van afval uit de staalindustrie en carbonatatie-activiteiten.

Respect voor mens en omgevingRespect voor mens en omgeving

We investeren in infrastructuur en processen met een minimale impact op het leefmilieu. Daartoe werken we samen met partners, onderzoekers, overheden en buurtbewoners. Maar ook onze eigen medewerkers dragen de strenge normen voor milieu en veiligheid hoog in het vaandel. De alternatieve grondstoffen worden vervaardigd op productiesites te Genk en te Charleroi. Onze site in Genk is ISO14001 (2015) gecertificeerd voor de verwerking van inoxmetaalslakken. En onze site in Farciennes is ISO14001 (2015) en ISO45001 (2018) gecertificeerd voor de verwerking van afval uit de staalindustrie en carbonatatie-activiteiten.

Doordachte en milieuvriendelijke logistiekDoordachte en milieuvriendelijke logistiek

We verkiezen transport via de binnenvaart boven wegtransport, en garanderen onze klanten en partners een door-to-doorservice. Dat daar ook op- en overslag bij hoort, spreekt voor zich.

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Al sinds 1994 ontwikkelt en verkoopt Orbix duurzame grondstoffen en technologieën voor de bouw- en de staalsector. Daarnaast bieden we onze klanten en partners ook ondersteunende logistieke diensten aan.

Tot voor kort waren we actief onder de bedrijfsnaam TRC (Trading and Recycling Company) en via onze dochterbedrijven Recmix, Recoval, Elzasel en Sprimont Blue. Sinds 2016 gaan we echter verder onder de naam Orbix. Een naam die niet toevallig verwijst naar ‘orbis’, dat ‘cirkel’ betekent in het Latijn, én dus helemaal in lijn ligt met ons geloof in de circulaire economie.

De hoofdzetel van ons bedrijf bevindt zich in Genk. Hier vervaardigen we allerhande grondstoffen uit restfracties en van natuurlijke oorsprong, en bedenken we innovatieve oplossingen om het leven van grondstoffen zo lang mogelijk te maken. Een overzicht van onze andere vestigingen vindt u hier.

Our partners

Aachen University
Denuo
ULG
ULB
Ugent
KUL
CTP
Ovam
TUD
UCLL
UA
Vito
INISMa
WTCB
OCW - CRR
Geos
Servaco