Orbix te gast bij Bond Beter Leefmilieu

Connect2Change, het klimaatcongres dat het middenveld, burgerbewegingen, het bedrijfsleven, ondernemers, academici en politici samenbrengt, werd georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu.

Een goed gevuld programma met ondermeer een kopstukken debat over klimaat en milieu. Zo tekenden Meyrem Almaci (Groen), Koen van den Heuvel (CD&V), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Yasmine Kherbache (sp.a) & Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) present.

Voor Orbix was Dirk Van Mechelen aanwezig op een (volzet) panelgesprek in de namiddag: "Naar een klimaatneutrale transitie in de Vlaamse industrie"

Er werd gesproken over een visie en een langetermijnplan om de energie-intensieve industrie koolstofneutraal te maken. Per definitie betekent dit dat ze circulair moeten worden, aangezien hun grondstoffen niet meer op basis van fossiele bronnen afkomstig zullen zijn. Een hele kluif, en een heel dringende. Er is nog slechts één investeringsronde over om binnen de grenzen van het akkoord van Parijs te blijven.