Orbix hernieuwt ISO 14001 milieubeheersysteem certificaat

ISO 14001: 2015 is een gestandaardiseerde en internationale standaard voor milieubeheersystemen waarmee alle milieugerelateerde processen continu worden geoptimaliseerd door risico's te beheersen en kansen te benutten. Orbix is sinds 2017 gecertificeerd volgens deze nieuwe internationale ISO 9001: 2015-norm.


Marita Symons, de veiligheids- en milieu-coördinator van Orbix, is blij met de hernieuwde certificering: "We besteden structureel meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze dagelijkse activiteiten. Het scheiden van afvalstromen en het valoriseren van afval is onze kernactiviteit, maar we gaan verder. Met het ISO 14001: 2015 certificaat optimaliseren we voortdurend alle milieugerelateerde processen en zetten we een belangrijke stap in het duurzaam maken van onze gehele bedrijfsvoering met het oog op al onze stakeholders."


------------------------------------------------------------------------

ISO 14001: 2015 is a standardized and international standard for environmental management systems with which all environmental-related processes are continuously optimized by managing risks and taking advantage of opportunities. Orbix has been certified since 2017 in accordance with this new international ISO 9001: 2015 standard.

Marita Symons, Orbix's safety and environmental coordinator, is pleased with the renewed certification: "We are structurally paying more attention to corporate social responsibility in our day-to-day operations. Separating waste streams and valorising waste is our core business, but we go further. With the ISO 14001: 2015 certificate we continuously optimize all environmental-related processes and we take an important step in making our entire business operations more sustainable with an eye for all our stakeholders. "