Brons voor CO2-negatieve bouwmaterialen van gerecycleerde grondstoffen

Orbix werkte samen met VITO tijdens de ontwikkelingsfase van het Carbstone-proces. De staalindustrie produceert grote hoeveelheden afvalstoffen met geen - of in het beste geval laagwaardige toepassingen - met ernstige milieuproblemen tot gevolg. Bovendien is de bouwsector verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot en moet ze haar impact op het milieu drastisch verbeteren. VITO, lid van EARTO, ontwikkelde daarom samen met Orbix het Carbstone-proces, dat afvalstoffen en CO2 omzet in hoogwaardige bouwmaterialen. Met drastische verminderde milieu-impact tot gevolg.

In de staalindustrie worden elk jaar grote hoeveelheden alkalische afvalstoffen, zoals staalslakken, voor bouw- en sloopafval geproduceerd. Zo werd er in 2014 wereldwijd 170 tot 250 miljoen ton staalslakken geproduceerd. Bovendien neemt beton in de bouwsector een prominente rol in met een productie van 30 à 35 miljard ton per jaar, wat zo’n 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Het Carbstone-proces levert daarom grote milieuvoordelen op.

Carbstone-proces

Het proces combineert bestaande technologieën op unieke wijze, met behulp van versnelde minerale carbonatatie door de behandeling van verschillende soorten afval met CO2 bij verhoogde druk en temperatuur. De CO2 wordt vrijgegeven in de producten door de omzetting van CO2-gas in vaste carbonaatmaterialen die de slakdeeltjes aan elkaar hecht. Deze flexibele technologie maakt de productie van een scala aan producten mogelijk met dezelfde technische eigenschappen als conventionele betonproducten. Van straatstenen tot dakpannen.

Minder milieubelastend

De aanzienlijke milieuvoordelen van Carbstone maken van deze technologie een disruptieve innovatie. Carbstones laten er een negatieve CO2-voetafdruk op na, voornamelijke als gevolg van een zeer energie-efficiënt productieproces en de opname van CO2 in de materialen. De voetafdruk ligt 2OO kg CO2/kg lager dan conventionele betonnen bouwmaterialen. CO2-uitstoot wordt ook vermeden door een verminderd gebruik van primaire grondstoffen. Bovendien kan ongeveer 800kg aan secondaire grondstoffen gerecycleerd worden om een ton aan carbstonemateriaal te produceren. Dat is een extreem hoge ratio in vergelijking met de subsitutiegraad van 28% bij huidige bouwmaterialen uit beton. Carbstones vermijden hierdoor stortafval, ze besparen op primaire grondstoffen én ze verminderen de opwarming van de aarde.