Carbogran®

Carbogran

Behandeling

GevaloriseerdGevaloriseerd

Uitvoeringen

Carbogran®Carbogran®

Afmetingen 2 tot 10 mm

Toepassingen

Wegenbouw - Bouw

Omschrijving

Carbogran® is een lichtgewicht kunstgranulaat dat ontstaat dankzij een gepatenteerd CO2-procedé van Orbix. Carbogran®-kunstgranulaten worden verwerkt in de wegenbouw, maar ook in bouwblokken, klinkers en andere cement- en CO2-gebonden materialen.