Carbonatatie technologie

Carbonatatie is het natuurlijke proces waarbij Ca-houdende materialen reageren met koolstofdioxide en transformeren in calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat komt wereldwijd voor in de ondergrond en vormt een belangrijke bron van natuurlijke CO2 opslag. Het staat ook onder meer bekend als kalksteen en wordt frequent in de bouw gebruikt. De romeinen stookten kalksteen op om de CO2 te verwijderen en ongebluste kalk te verkrijgen waarna ze het in combinatie met water als mortel konden gebruiken : cementreacties en het carbonatatieproces zorgden voor de sterkte van de voeg. Recent is er, omwille van de vraag naar duurzame CO2 opslag een hernieuwde interesse ontstaan voor carbonatatie, en dan vooral in een industriele omgeving.

Naast CO2 is er ook een bron van Calciumoxide nodig, en deze zijn in dit geval Slakken. Slakken zijn het bijproduct bij de productie van staal en worden al sinds jaren gerecycleerd om het metaal en het waardevolle grind te recupereren. Recmix Belgium BVBA, het moederbedrijf van Carbstone Innovation NV heeft hier een prominente rol in. De overblijvende fijne fractie had tot voor kort geen industrieel nut.

Carbstone Innovation NV ontwikkelde een gepatenteerd proces waarbij het fijne restproduct uit de slak afkomstig van de slakproductie door toevoeging van koolstofdioxide wordt omgezet in hoogwaardige bouwmaterialen. Dit gebeurt zonder toevoeging van kostbare bindmiddelen zoals cement, wat een behoorlijke kostenbesparing inhoudt.

Dit revolutionaire procedé heeft tal van milieuvoordelen bij de behandeling van EAF en BOF slakken:

  • productie van hoogwaardige bouwmaterialen
  • unieke permanente opslag van substantiële hoeveelheid CO2
  • toevoeging van cement wordt vermeden
  • finale stabilisatie van legeringsmetalen in slakken volledig hergebruik van alle fracties van de slakken

Deze technologie is vervat in een patent. Carbstone Innovation NV kan derden bijstaan in het toepassen van de carbonatatietechnologie in hun proces zodoende een deel van hun slakken een hogere toegevoegde waarde te geven, en daarboven de CO2 afkomstig uit de ovens te capteren. Met het oog op strengere milieunormen en het zero waste beleid dat overheden in de EU nastreven en de voorziene stijging van de CO2 emissierechten biedt het Carbstone proces behoorlijk wat meerwaarde.