Industrial Engineer – Mineral processing

We are looking for a high potential Industrial Engineer who has the strong desire to move things ahead to reach our innovation and industrial implementation goals for the development of our mineral recylcing activities.

Door permanent te innoveren, realiseren wij onze visie in toekomstig perspectief: volhardend meerwaarde creëren met én uit nieuwe industriële grondstoffen is onze uitdaging, missie én passie.

Wij doen dit stapsgewijs via een wederkerige en doordachte interactie tussen de kennisinstellingen, onze medewerkers en onze klanten voor wie we kwaliteit garanderen. We zijn marktleider en ontwikkelen voortdurend nieuwe producten, processen en toepassingen, steeds gebaseerd én voortbouwend op onze kerncompetenties.

Daarvoor trachten wij een stimulerend werkklimaat te scheppen waar onze medewerkers hun capaciteiten ieder voor zich en naar hun eigen mogelijkheden volop verder kunnen ontplooien.

Het menselijk kapitaal bij Orbix is een belangrijke schakel in de uitbreiding én duurzaamheid van het bedrijf. Deze HR- en kwaliteitspolitiek staat dan ook borg voor duurzame tewerkstelling.

Wij hanteren een ‘open-door’-politiek met een absolute transparantie, maar vooral een onvoorwaardelijk recpect in HSE voor de Stakeholders (omwonenden, klanten, leveranciers én medewerkers).

Orbix staat voor een kwaliteits- en respectvolle HSE-strategie én beleid.

Orbix = Circulaire of kringloop economie met zero waste finaliteit die uiteindelijk de vrijwaring van de natuurlijke grondstoffen en Moeder Aarde waarborgt.