Minister Jo Brouns op bezoek bij Orbix

Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie... en bij Orbix dragen we graag ons steentje bij! Vandaag kwam minister Jo Brouns, in het gezelschap van de schepen van economie van Genk Toon Vandeurzen, kijken hoe onze gepatenteerde Carbstone-technologie het mogelijk maakt om duurzaam en circulair te bouwen met restproducten uit verschillende industrieën.

Orbix stelt zich ten doel  de kenniseconomie te versterken door de ontwikkeling van een ecosysteem waarbinnen bedrijven en onderwijsinstellingen transversaal én kruisbestuivend zullen samenwerken.

In eerste instantie wil Orbix met studenten van de UHasselt (architectuur, bouwkunde, milieu), PXL en UCLL een ecosysteemopzetten rond o.m. de Carbstone-technologie.

Daarnaast streeft Orbix ernaar om eveneens justitiabelen de kans te geven om volwaardig en duurzaam te re-integreren in de maatschappij.