Carbogran®

Carbogran

Handling

ValorizeValorize

Variants

Carbogran®Carbogran®

Afmetingen 2 tot 10 mm EN

Applications

Wegenbouw - Bouw

Description

Carbogran® is een lichtgewicht kunstgranulaat dat ontstaat dankzij een gepatenteerd CO2-procedé van Orbix. Carbogran®-kunstgranulaten worden verwerkt in de wegenbouw, maar ook in bouwblokken, klinkers en andere cement- en CO2-gebonden materialen.