Services logistiques

Overslag

Overslag

Doordat we over 4 strategisch gelegen kades beschikken, kunnen zowel uw als onze stortgoederen bij ons aan- en afgevoerd worden, om daarna verder te reizen naar hun finale bestemming.

Opslag

Opslag

Tijdelijk materialen stockeren? Orbix beschikt over een open opslagplaats van 5.000 m² en een overdekte opslagplaats van 10.000 m².

Transport

Transport

Onze door-to-doorservice via de weg in combinatie met de binnenvaart garandeert u een optimaal, maar vooral veilig én milieuvriendelijk transport. En dat in binnen- en buitenland.

Disciplines

Marchandises en vrac et en citerne
Déchets de diverses natures, ménagers ou d'entreprise
ADR
Remorques à benne basculante ou camions-citernes
semi-remorques fermés pour transport de palettes

Plus d'info

Voulez-vous utiliser nos services?
Est-ce que vous avez besoin d'information supplémentaire?