Orbix implementeert voor het eerst carbonatatietechnologie

Orbix heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met bouwmaterialenproducent De RuwBouw Groep (onderdeel van CRH) om de carbonatatietechnologie wereldwijd te implementeren en toe te passen voor de productie van ruwbouwelementen. Het is de eerste keer dat Orbix zijn technologie licentieert voor toepassing op industriële schaal. De Ruwbouw Group zal aan de hand van de carbonatatietechnologie kwaliteitsvolle ruwbouwelementen produceren met CO2 als binder in de plaats van cement. Daardoor zal er bij productie een substantiële hoeveelheid minder CO2 in de atmosfeer terechtkomen.

Drie maal winst voor het milieu

In samenwerking met het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO en het Waalse CTP kwam Orbix tot de carbonatatietechnologie, een wereldwijd gepatenteerde technologie om hoogwaardige bouwmaterialen te maken op basis van CO2 enerzijds, en Carbinox® anderzijds. Omdat de carbonatatietechnologie CO2 inzet als binder, zorgen materialen die geproduceerd worden aan de hand van dit procedé voor een unieke en permanente opslag van een substantiële hoeveelheid CO2. Dat maakt de geproduceerde materialen uitermate duurzaam en milieuvriendelijk. De materialen blijven tijdens hun levensduur kleine bijkomende hoeveelheden CO2 uit de lucht opslaan, waardoor ze door de jaren heen langzaamaan sterker worden. Maar er is meer, de carbonatatietechnologie vermijdt namelijk het gebruik en dus ook de productie van cement, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot. Tot slot wordt er ook bespaard op natuurlijke grondstoffen: de carbonatatietechnologie heeft immers geen kalksteen nodig als grondstof, want ze gebruikt de alternatieve grondstof Carbinox®.

Van bouwelementen tot tegels en klinkers

Al sinds de oprichting in 1996 maakt Orbix van reststoffen secundaire materialen evenwaardig aan de primaire natuurlijke grondstoffen. De minerale fracties die na de metaalrecuperatie overblijven, worden omgevormd tot zanden en grinden voor de bouwsector en wegenbouw. Dankzij de jarenlange, goede samenwerking met staalproducent Aperam heeft Orbix al 4,4 miljoen ton staalslakken behandeld en een waardevolle nieuwe bestemming gegeven. Door sterk in te zetten op alternatieve grondstoffen, zorgen we ervoor dat er minder natuurlijke grondstoffen verbruikt worden. We streven er bovendien naar om voor elk type industrieel bijproduct een gepaste bestemming te vinden en nieuwe duurzame materialen te ontwikkelen. Onze carbonatatietechnologie is daar een mooi voorbeeld van. Ze kan toegepast worden bij de productie van de meest diverse producten: tegels, dakpannen, klinkers, … en in de toekomst wellicht nog voor heel wat andere toepassingen.

Tot 250 kg CO2 per kubieke meter

De RuwBouw Groep gaat met de carbonatatietechnologie een nieuw product maken: de CO2Mpensatiesteen. Het gaat om een nieuwe bouwblok voor de woning- en utiliteitsbouw met een druksterkte van meer dan 20 N/mm² en een netto CO2-besparing van 250 kg per m³. Een product dat voor dezelfde toepassing kwalitatief minstens even sterk en bestendig is als cementgebonden beton, tegen een aantrekkelijke productieprijs én wellicht binnen de bestaande productiefaciliteiten. Samen met de milieuvoordelen gaf dit voor CRH de doorslag om een langdurige samenwerking met Orbix aan te gaan. Er werd dan ook een contract afgesloten voor 20 jaar om wereldwijd bouwelementen te produceren met de carbonatatietechnologie.

Vanuit Nederland de wereld rond

De CO2Mpensatiesteen zal gelanceerd worden op de Nederlandse woning- en utiliteitsmarkt en kan zowel gebruikt worden voor binnenmuren als voor gevels. Orbix zal de RuwBouw Groep de komende tijd begeleiden bij de implementatie van de technologie, en zal waar mogelijk ook Carbinox® aanleveren per boot.

 

Lees hier het HBvL-artikel over deze samenwerking.