Buurtbewoners maken kennis met Orbix

De meeste bewoners van het grensgebied Genk/Diepenbeek kennen het gebouw en het bedrijventerrein van Recmix al jaren. Langs beide kanten van de Westerringbrug over het kanaal is dit immers duidelijk zichtbaar. Maar wat onze activiteiten zijn, was voor velen nog onduidelijk.

Deze zomer veranderde TRC/Recmix van naam. Dat zagen wij als dé ideale gelegenheid om de buren uit te nodigen en hen te laten kennismaken met Orbix en dit tijdens een infotentoonstelling op 2 en 3 september.

De eerste ontmoeting

Bij Orbix produceren we duurzame materialen voor de bouwindustrie en de staalsector met een duidelijke zerowaste-policy. We leggen ons toe op innovatieve technologieën voor de circulaire economie en bieden logistieke diensten aan die dit alles ondersteunen.

We zijn ons ervan bewust dit redelijk abstract klinkt en dat was ook meteen de reden waarom we de buren lieten binnenkijken in ons labo en op onze site in Genk. Zo konden ze met eigen ogen zien op welke manier we inzetten op optimaal hergebruik van materialen en hoe in ons labo steeds de kwaliteit van onze materialen bewaakt wordt. Tijdens de infodagen werd er geïllustreerd hoe metaalslakken verwerkt worden en hoe ze omgezet worden in nieuwe grondstoffen. Belangrijk voor ons was dat de buren konden zien dat dit alles gebeurt met de strengste controles op luchtkwaliteit, stof, bodemkwaliteit,...

Voor ons was het zeker en vast een boeiende ontmoeting omdat we konden voelen wat er bij de buren leeft. En dat bleek wederzijds. Zo’n 130 buurtbewoners zijn ons komen bezoeken en uit de reacties bleek dat het initiatief zeker geapprecieerd werd.

“Tof om jullie bedrijf vanbinnen te leren kennen! Mensen gaan zo vlug mee in een negatieve spiraal door gissen en missen… ‘Informatie en communicatie’, de beste remedie! Meer bedrijven zouden dit moeten doen! Nog eens proficiat trouwens voor dit initiatief! En trouwens ook een ‘sociale meeting’ voor de buurt … een duidelijke win-win situatie!”